Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
August 2, 2013
Image Size
659 KB
Resolution
980×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
6,011 (1 today)
Favourites
244 (who?)
Comments
326
×
PSD PACK #1 by mikitrotrecsupergirl PSD PACK #1 by mikitrotrecsupergirl
Hòi đó có tung một cái pack PSD :la: cơ mà nó bị lỗi :la: như lời đã nói thì hôm nai t đã tung cái pack kháccc :la::la: mà hình như cái này còn đẹp hơn cái lần trước cơ :happybounce: =]]]]] mà cũng chưa phải là đẹp lắm :la::la:
:la::la::la::la::la:
FAV+CMT+WATCH= 2 PSD
FAV=CMT= 1 PSD
:la: :la: :la:
Add a Comment:
 
:iconniikachanbr:
NiikachanBR Featured By Owner 3 days ago  New member
FAV+CMT+WATCH= 2 PSD 
Reply
:iconnhoxhappy1703:
nhoxhappy1703 Featured By Owner Nov 22, 2014
FAV=CMT= 1 PSD (cái Seo ah) ^^
Reply
:iconchococherryberry:
chococherryberry Featured By Owner Oct 28, 2014  New member
FAV=CMT= 1 PSD (2) Thanks~
Reply
:iconmrmatsumoto:
MrMatsumoto Featured By Owner Sep 28, 2014  Student Digital Artist
FAV=CMT= 1 PSD 
Thank~ 
Reply
:iconmisslina1:
misslina1 Featured By Owner Sep 14, 2014
FAV+WATCH+CMT=2 PSD PLEASEEE
Reply
:icontaetae1234:
taetae1234 Featured By Owner Jul 25, 2014
FAV+CMT+WATCH= 2 PSD 
Reply
:iconakirapark:
akirapark Featured By Owner Edited Jul 23, 2014
FAV+CMT+WATCH=2 PSD please *o*
Reply
:iconkikitgg:
kikitGG Featured By Owner Jul 3, 2014
FAV+CMT+WATCH= 2 PSD 
Reply
:iconelifkatycat:
elifkatycat Featured By Owner May 31, 2014  Hobbyist
2 psd, please
Reply
:iconsmilegirlll:
SmileGirlll Featured By Owner May 30, 2014
FAV+CMT+WATCH= 2 PSD  plss 
Reply
Add a Comment: